اردوی تفریحی در اردوگاه شهیدرجایی ۳۰ بهمن ۹۴

اردوی تفریحی در اردگاه شهید رجایی

جلسه شهید غلامرضا صفائی فر - کودکان و جلسه شهید عبدالرضامقدس زاده - نوجوانان

جمعه ، مورخ ۳۰ بهمن ۹۴

اردوی تفریحی در اردوگاه شهید رجایی دزفول در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۴ برگزار شد؛ این اردو ساعت ۸/۳۰صبح آغاز شد،

و ساعت ۱۶ به پایان رسید،در اردو مسابقاتی برگزار شد ، مانند: مسابقه فوتبال - مسابقه دو امدادی - مسابقه نشانه گیری با توپ

، مسابقه اسم و فامیل و مسابقه سوال و معما (در ماشین رفت و برگشت) برگزار شد.

در پایان اردو از برندگان مسابقات و همچنین فرد اخلاق بوسیله جایزه مورد تشویق قرار گرفتند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!