قسمتی از وصیت نامه شهید بهمن دُرولی

قسمتی از وصیت نامه شهید بهمن دُرولی

قبرم را ساده و هم سطح زمین درست کنید و با اندکی سیمان روی آن را بپوشانید

و فقط با انگشت روی آن بنویسید

پر کاهی تقدیم به آستان قدس الهی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!