خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

مسابقه جدول به مناسبت دهه فجر ۱۷ بهمن ۹۴

مسابقه جدول به مناسبت دهه فجر ۱۷ بهمن ۹۴

برگزاری مسابقه جدول به مناسبت دهه فجر جلسه شهیدحسن(مسلم)شیرسیاه-جوانان و جلسه شهید عبدالرضامقدس زاده-نوجوانان شنبه، مورخ ۱۷ بهمن ۹۴ مسابقه جدول یک هفته قبل از آغاز دهه فجر برگه مسابقه تحویل اعضای جلسات شد، مهلت تحویل برگه شنبه مورخ ۱۷ بهمن ۹۴ بود، که ا...