وبلاگicon
خاطره

ساختار شکنی شهید ابراهیم هادی

ساختار شکنی شهید ابراهیم هادی

در ایام ابتدای جنگ ,ابراهیم الگوی بسیاری از بچه های رزمنده شده بود. خیلی ها

به رفاقت با او افتخار میکردند. اما او همیشه طوری رفتار میکرد تا کمتر مطرح شود.

مثلا به لباس نظامی توجهی نداشت ,پیراهن بلند و شلوار کردی میپوشید.