وبلاگicon
مناسبتی

مسابقه مخصوص اعضای جلسات مسجد حضرت زینب(س) 0

مسابقه مخصوص اعضای جلسات مسجد حضرت زینب(س)

به مناسبت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام)

مهلت ارسال پاسخ تا تاریخ 15 / 10 / 95 ساعت۲۴

به اولین نفرکه پاسخ های خودراارسال کند100امتیاز اضافه خواهدشد

مهلت تمام شد

متاسفانه مسابقه برنده ای نداشت

مسابقه مخصوص اعضای جلسات مسجد حضرت زینب(س) 0

مسابقه مخصوص اعضای جلسات مسجد حضرت زینب(س)

به مناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)

مهلت ارسال پاسخ تا تاریخ ۲۵ / ۱ / ۹۵ ساعت۲۴

به اولین نفرکه پاسخ های خودراارسال کند۲۰۰امتیاز اضافه خواهدشد

مهلت تمام شد

متاسفانه مسابقه برنده ای نداشت