وبلاگicon
منسوب به اهل بیت

شاه عبدالعظیم حسنی را بهتر بشناسیم 0

شاه عبدالعظیم حسنی را بهتر بشناسیم

می درخشد بارگاهش تا فراسوی زمان***ریزش باران رحمت بر کویرستان دل

حافظ آیات حق و ناقل علم حدیث***روحبخش اهل ایمان حضرت عبدالعظیم

در جوارت حمزه و طاهر بُوَد کز خاکشان***می بَرَد ره تا حریم کبریای منزلت

حضرت حمزه در احتجاج شیخ مفید 3

حضرت حمزه در احتجاج شیخ مفید

شیخ مفید(رحمه الله) می گوید: گروهی از جوانان شیعه برای تعلّم و فرا گیری

مطالب کلامی، در پای درس من حاضر می شدند، روزی یکی از آنها گفت:

حضرت استاد! روز گذشته در جلسه ای بودم که طبرانی، دانشمند زیدی مذهب

نیز حضور داشت. او در چند مطلب بر ما شیعه اشکال و اعتراض کرد که من پاسخ

قانع کننده ای نداشتم؛ از جمله اشکالات وی این بود که: شما شیعیان به بعضی

از عقاید و اعمالی که سنّی های حنبلی مذهب دارند انتقاد و اعتراض می کنید، در

حالی که در موارد متعدد با آنان هم عقیده بوده و مانند آنان عمل می کنید. و چند

مورد را اینگونه برشمرد: زیارت قبور اولیا، عبادت کردن در نزد آن قبور و....

 فضیلت خدیجه (س) درگفتار بزرگان 0

فضیلت خدیجه (س) درگفتار بزرگان

در روایات اسلامی که از طریق شیعه و اهل تسنن نقل شده، و نیز در کلام بزرگان و اندیشمندان، در

شأن و مقام ارجمند ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س) سخن فراوان با تعبیرات گوناگون به میان

آمده است. به گفته صاحب مستدرک سفینةالبحار، «فضائل حضرت خدیجه (س) که در ابواب مختلف

روایات آمده، بیش از آن است که (قابل) شمارش باشد».(1) حاصل توجه به این روایات پی بردن به

راز عظمت او، و شناخت شایستگی های او است.