وبلاگicon
امام حسن عسگری(ع)

امام زندانی 3

امام زندانی

این پست در مورد امامیه که تو خونش زندانی بوده ، نمی تونسته براحتی با مردم

معاشرت کنه ، مردم بیان سوال بپرسن ، بیرون بره ، به مسجد بره ؛ کجای دنیا

اینجوریه که کسی رو بی گناه تو خونه زندانی کنند و اجازه ندهند که درست زندگی

کنی .

غربت این امام از اونجایی مشخص میشه که حج علنی نرفته ، درصورتی که تمام

ائمه به حج رفتند ، چرا گفتم علنی آخه درسته علنی به حج  نرفته به خاطر زندانی

بودنش اما بوسیله قدرت امامت (طی الاعرض) به حج رفته.

می دونید چطوری ی کسی به چیزی معروف میشه آفرین ، وقتی کسی کاری رو

زیاد انجام بده ؛ این امام در یک منطقه نظامی زندانی بوده به عربی عسکر

( فارسی= عسگر) معروف شده است.

آفرین امام مورد نظر ما امام حسن عسگری (ع) است.